دوره آموزشی

img

اموزش رباتیک   
  • هزینه دوره:  140.000

  • هزینه با تخفیف:  80.000

  • طول دوره:  نا مشخص

  • تعداد جلسات:  نا مشخص

  • تاریخ شروع دوره:  نا مشخص

  • تاریخ پایان دوره:  نا مشخص

  • مدرس:  نا مشخص


آموزش رباتیک(ویژه کودکان) 

تگ های مربوطه